MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – CODZIENNIE w dni powszednie od godziny 17.00 do Mszy o godz. 18.00. W piątek również po Mszy wieczornej do godz. 21.00.

 

Msza Święta w niedziele i święta o godz. 7.30, 9.00, 10.30 ( z udziałem dzieci), 12.00 (suma parafialna w intencjach zbiorowych), 16.00 i 18.00 (Msza dla młodzieży).
Msze w dni powszednie o godz. 7:00 oraz 18:00. 

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
połączona z Mszą Świętą zbiorową w każdą środę o godz. 18.00.

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
w każdy piątek po Mszy o godz. 18.00.

 

 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
połączone z procesją różańcową wokół kościoła 13 dnia miesiąca (od maja do października) po Mszy o godz. 18.00.

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE, CZERWCOWE i PAŹDZIERNIKOWE

w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 18.00,
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 17.15.

NABOŻEŃSTWO PIERWSZOPIĄTKOWE
po Mszy Św. o godz. 18.00

 

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
rozpoczyna się Mszą Św. o godz. 18.00 (sprawowaną w intencji o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne), połączone z nabożeństwem różańcowym i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE W WIELKIM POŚCIE
Droga Krzyżowa w piątek – dla dzieci o godz. 17.15, dla młodzieży i dorosłych po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00.
Gorzkie żale – w niedzielę o godz. 17.15.

Nasza Świątynia

Skaramenty Świete

Sakrament Małżeństwa

W czasie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni:

- od trzech do dziesięciu miesięcy, przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu rezerwacji terminu Sakramentu Małżeństwa.

- uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim (10 konferencji i trzy indywidualne spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej). Kurs ten jest prowadzony Pruszkowie w Parafii Św. Kazimierza, przy ul. Kraszewskiego 23, w sali nr 3 (w innych parafiach patrz www. duszpasterstworodzin.pl).

- na trzy miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sporządzenia Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych i rozpoczęcia głoszenia zapowiedzi przedślubnych. Narzeczeni powinni mieć ze sobą: dowody osobiste, świadectwa Chrztu Świętego z adnotacją „do ślubu kościelnego” (świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego ważne jest 3 miesięcy od daty wydania) i zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowaniu;

- zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego – właściwego ze względu na miejsce zameldowania jednej ze stron – w celu otrzymania „zaświadczenia konkordatowego” w 3 egzemplarzach(zaświadczenie z USC ważne jest przez 3 miesiące).

W przypadku narzeczonych niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) należy dostarczyć pozwolenie z sądu i zgodę rodziców lub prawowitych opiekunów;

Na tydzień przed ślubem, w obecności narzeczonych, jest sporządzany w kancelarii parafialnej akt ślubu. Jeżeli narzeczeni pragną ofiarować kwiaty na swój ślub lub udekorować nimi kościół, zgłaszają ten zamiar do księdza w kancelarii naszej Parafii.

Małżonkowie pamiętają o zamówieniu Mszy św. w kolejne rocznice ślubu i jubileusze. Można Mszę św. zamówić indywidualnie lub we wspólnocie z innymi małżeństwami. W naszej parafii w intencji małżeństw obchodzących kolejną rocznicę ślubu lub jubileusz, jest odprawiana Msza św. dziękczynna w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych i w ostatnią niedzielę września, o godz. 12:00. Na Mszę św. zapraszamy małżonków razem ze swoimi rodzinami. Jest to święto naszych rodzin.

Ze Statutów IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej 2003r.

Statut 315. Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Ich przygotowanie do sakramentu odbywa się zgodnie z przepisami Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską w 1987r.

Statut 317. Zalecone jest roczne przygotowanie do małżeństwa wg programu zatwierdzonego przez Biskupa. Ukończenie katechizacji w zakresie szkoły średniej zwalnia narzeczonych jedynie z egzaminu z wiedzy religijnej, a nie z obowiązku udziału w katechezach przedmałżeńskich.

Statut 318. Narzeczeni powinni także zgłosić się do zatwierdzonej przez Kurię katolickiej poradni rodzinnej celem odbycia trzech spotkań.

Statut 320. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze Bierzmowania, powinni przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa. Od tego obowiązku, w wyjątkowych sytuacjach, może zwolnić narzeczonych ordynariusz miejsca.

Statut 325. Małżonków, którzy obchodzą jubileusze, duszpasterze powinni zachęcać do uroczystego przeżywania tych rocznic podczas sprawowanej w ich intencji Mszy świętej.