MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – CODZIENNIE w dni powszednie od godziny 17.00 do Mszy o godz. 18.00. W piątek również po Mszy wieczornej do godz. 21.00.

 

Msza Święta w niedziele i święta o godz. 7.30, 9.00, 10.30 ( z udziałem dzieci), 12.00 (suma parafialna w intencjach zbiorowych), 16.00 i 18.00 (Msza dla młodzieży).
Msze w dni powszednie o godz. 7:00 oraz 18:00. 

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
połączona z Mszą Świętą zbiorową w każdą środę o godz. 18.00.

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
w każdy piątek po Mszy o godz. 18.00.

 

 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
połączone z procesją różańcową wokół kościoła 13 dnia miesiąca (od maja do października) po Mszy o godz. 18.00.

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE, CZERWCOWE i PAŹDZIERNIKOWE

w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 18.00,
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 17.15.

NABOŻEŃSTWO PIERWSZOPIĄTKOWE
po Mszy Św. o godz. 18.00

 

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
rozpoczyna się Mszą Św. o godz. 18.00 (sprawowaną w intencji o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne), połączone z nabożeństwem różańcowym i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE W WIELKIM POŚCIE
Droga Krzyżowa w piątek – dla dzieci o godz. 17.15, dla młodzieży i dorosłych po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00.
Gorzkie żale – w niedzielę o godz. 17.15.

Nasza Świątynia

Skaramenty Świete

Sakrament Chrztu Świętego

W naszym kościele Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w czasie Mszy Świętej o godz. 12:00.

Rodzice zgłaszający swe dziecko do Sakramentu Chrztu Świętego przychodzą przynajmniej tydzień przed uroczystością do kancelarii naszej Parafii z następującymi dokumentami:

  • -z odpisem aktu urodzenia dziecka z USC;
  • - z danymi personalnymi chrzestnych i z zaświadcze- niami, że mogą pełnić funkcje rodziców chrzestnych (zaświadczenie takie wystawia duszpasterz parafii, do której przynależą).

Przed Chrztem zarówno rodzice (o ile nie mają przeszkód kanonicznych) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi Świętej. Do Sakramentu Pojednania możemy przystąpić w naszym kościele najpóźniej w sobotę, przed Chrztem, o godz. 18:00.

 

Ze Statutów IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej 2003r.

Statut 242. Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia.

Statut 245. Przed Chrztem dziecka rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przygotowawczej, wprowadzającej w tajemnicę sakramentu i jego liturgię.

Statut 246. Dzieci ze związków niesakramentalnych chrzci się w parafii miejsca zamieszkania matki. Przed chrztem należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz kandydatami na chrzestnych, celem stwierdzenia, czy dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej. Gdy istnieje uzasadniona nadzieja takiego wychowania, proboszcz wyraża zgodę na Chrzest, przyjmując od rodziców i chrzestnych rękojmie na piśmie sporządzone według ustalonego formularza. W wypadku rodziców lekceważących własny udział w sakramentach świętych, Chrzest należy odłożyć.

Statut 251. Do pełnienia funkcji chrzestnego wymagane jest ukończenie 16 lat, przyjęcie Sakramentu Bierzmowania i życie zgodne z wiarą Kościoła.

Statut 252. Sprawdzenie, czy kandydat na chrzestnego spełnia przepisane prawem warunki, należy do jego proboszcza. On też wydaje stosowne zaświadczenie kandydatowi, gdy Chrzest odbywa się poza własną parafią.

Statut 253. Z okazji chrztu swego dziecka rodzice katoliccy oraz chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty i przyjąć Komunię Świętą.Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które chodząc do szkoły, nie uczęszczają na lekcje religii; osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania; osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych.

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

      Zgodnie z chrześcijańską tradycją przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwie chrzestnego. Jego zadaniem jest w przypadku chrztu osoby dorosłej towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego A w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przystawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym tak by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskiej.

      Chrzestnym nie może, więc być każdy kościół w trosce o zbawienie ochrzczonych stawia osobom, które mają być chrzestnym i konkretne wymagania:

 

1. Chrzestnym ma zostać wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców opiekunów.

2. Jest katolikiem.

3. Ma wymagane kwalifikacje i chcę pełnić to zadanie.

4. Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat.

5. Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest bierzmowanie i Eucharystię.

6. Prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami, jakie ma pełnić.

7. Prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej)

8. Nie jest ojcem ani matką dziecka/osoby przyjmującej chrzest.

       Pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w konkubinacie (jak mówimy "bez ślubu kościelnego"), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Musi przecież wraz z rodzicami dziecka wyznać wiarę, której dziecko ma być ochrzczone i wyrzec się wszelkiego zła.

         Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej i kościelnej. Zadaniem chrzestnego jest, bowiem nie tylko "rozpieszczanie" dziecka prezentami ile wspomaganie rozwoju jego wiary. Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty (czy może dbać o wiarę dziecka chrzestny, który widuję chrześniaka raz czy dwa razy do roku?).
      Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania. To, dlatego gdy chrzestny nie jest osobiście znany proboszczowi, wymagane jest zaświadczenie z parafii zamieszkania, że jest osobą wierzącą i praktykujący.